Bộ sưu tập: Các khóa học chăm sóc giảm nhẹ

11 sản phẩm
 • Cập nhật Chuyên sâu với Đánh giá của Hội đồng Quản trị Bao gồm COVID-19 trong Y học Lão khoa và Giảm nhẹ 2020
  Intensive Update with Board Review Including COVID-19 in Geriatric and Palliative Medicine 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học chuyên sâu của UCLA hàng năm lần thứ 36 về Y học Lão khoa và Đánh giá của Hội đồng
  36th Annual UCLA Intensive Course in Geriatric Medicine and Board Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thuốc Dự phòng và Tích hợp của Tiến sĩ Roizen để kéo dài tuổi thọ 2019 (Video + PDF)
  Dr. Roizen’s Preventive and Integrative Medicine for Longevity 2019 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đồng hành âm thanh GRS10 - Phiên bản thứ 10 năm 2019 (Audios + PDF)
  GRS10 Audio Companion – 10th Edition 2019 (Audios+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá thực tiễn Thực hành kê đơn thuốc phiện 2018
  Practical Reviews Opioid Prescribing Practices 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $15.00
  Giá bán
  $15.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật chuyên sâu với Đánh giá của Hội đồng về Lão khoa và Y học Giảm nhẹ 2018
  Intensive Update with Board Review in Geriatric and Palliative Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về thuốc giảm đau 2018
  Comprehensive Review of Pain Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá chuyên sâu về Y học thể chất & Phục hồi chức năng của NYU 2019
  NYU Intensive Review of Physical Medicine & Rehabilitation 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Quản lý bệnh nhân nhập viện 2019
  Management of the Hospitalized Patient 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Quản lý hậu phẫu của Johns Hopkins 2019
  The Johns Hopkins Perioperative Management 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gói Thuốc Bệnh viện ACP (2019)
  ACP Hospital Medicine Package (2019) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết