Bộ sưu tập: Các khóa học về huyết học

15 sản phẩm
 • Hội nghị hành động huyết khối (TAC) 2021 (VIDEOS)
  Thrombosis Action Conference (TAC) 2021 (VIDEOS) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên ảo AABB 2020
  AABB Virtual Annual Meeting 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thông số Thực hành AIUM để Thực hiện Kiểm tra Siêu âm Đầu và Cổ Video Hướng dẫn Từng bước
  AIUM Practice Parameter for the Performance of Ultrasound Examinations of the Head and Neck Step-by-Step Video Tutorial | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên AABB 2019 theo yêu cầu
  2019 AABB Annual Meeting On-Demand | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Brigham và Dana-Farber về Huyết học và Ung thư học 2020
  The Brigham and Dana-Farber Board Review in Hematology and Oncology 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thạc sĩ bệnh lý học: Bệnh lý vú 2018
  Masters of Pathology : Breast Pathology 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thạc sĩ bệnh học: Khối u mô mềm 2018
  Masters of Pathology : Soft Tissue Tumors 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thạc sĩ bệnh học: Bệnh lý đầu và cổ 2018
  Masters of Pathology : Head and Neck Pathology 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về hình ảnh vú 2018
  Comprehensive Review of Breast Imaging 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Ung thư bức xạ - Đánh giá toàn diện năm 2018
  Radiation Oncology – A Comprehensive Review 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thạc sĩ Bệnh học: Huyết học 2018
  Masters of Pathology : Hematopathology 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Brigham và Dana-Farber về Huyết học và Ung thư học 2018
  The Brigham and Dana-Farber Board Review in Hematology and Oncology 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá bệnh lý 2019 Bệnh lý huyết học, Bệnh lý đầu và cổ và Khát vọng kim tinh cho bác sĩ bệnh lý tổng quát
  2019 Pathology Review Hematopathology, Head and Neck Pathology and Fine Needle Aspirations for the General Pathologist | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá bệnh lý 2019 Bệnh lý da liễu, bệnh lý huyết học và vú cho bác sĩ bệnh học tổng quát
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các bài giảng cổ điển năm 2019 về bệnh lý học: Những điều bạn cần biết: Bệnh lý huyết học
  2019 Classic Lectures in Pathology: What You Need to Know: Hematopathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết