Bộ sưu tập: Các khóa học về miễn dịch học

3 sản phẩm
 • Đánh giá của Hội đồng Brigham về Dị ứng và Miễn dịch học 2021
  The Brigham Board Review in Allergy and Immunology 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Loạt bài chăm sóc nhi khoa - Dị ứng 2016 (Video + PDF)
  Pediatric Care Series – Allergy 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Brigham về Dị ứng & Miễn dịch học 2018
  The Brigham Board Review in Allergy & Immunology 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết