Bộ sưu tập: Các khóa học phẫu thuật

70 sản phẩm
 • The Pass Machine: Anesthesiology BASIC Board Review Course 2017 (Video + PDF)
  The Pass Machine : Anesthesiology BASIC Board Review Course 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học đánh giá hội đồng quản trị nâng cao về thuốc gây mê cho Pass Machine (Video + PDF)
  The Pass Machine Anesthesiology ADVANCED Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học Đánh giá Hội đồng Chứng nhận Phẫu thuật Tổng quát Passmachine
  The Passmachine General Surgery Certifying Board Review Course | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học đánh giá hội đồng xét duyệt phẫu thuật tổng quát PassMachine (Video + PDF)
  The PassMachine General Surgery Qualifying Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thư viện kỹ thuật số Aesthetic Blueprint 2019
  The Aesthetic Blueprint Digital Library 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về gây mê 2020
  Comprehensive Review of Anesthesiology 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Quản lý hậu phẫu của Johns Hopkins 2019
  The Johns Hopkins Perioperative Management 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • CCME Khóa học về thủ tục khẩn cấp dựa trên Cadaver + Khóa học tự học chắc chắn
  CCME The Cadaver-Based Emergency Procedures Course +The Suturing Self Study Course | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội đồng xét duyệt vòng loại phẫu thuật tổng quát Passmachine Khóa học 2020
  The Passmachine General Surgery Qualifying Board Review Course 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $120.00
  Giá bán
  $120.00
  Giá cả phải chăng
  $997.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trực tuyến về phẫu thuật lồng ngực Osler 2019
  Osler Thoracic Surgery 2019 Online Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  $695.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá Trực tuyến về Phẫu thuật Tổng quát Osler 2019
  The osler General Surgery 2019 Online Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $90.00
  Giá bán
  $90.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cleveland Clinic 2018 Đánh giá gây mê theo yêu cầu
  Cleveland Clinic 2018 Anesthesiology Review On Demand | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trực tuyến về Chăm sóc quan trọng trong phẫu thuật Osler 2021
  Osler Surgical Critical Care 2021 Online Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $70.00
  Giá bán
  $70.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá X quang can thiệp của UCSF 2019
  UCSF Interventional Radiology Review 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đồng hành âm thanh cho SESAP 17
  Audio Companion for SESAP 17 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học ôn tập của hội đồng quản trị thuốc ngủ PassMachine (Video + PDF)
  The PassMachine Sleep Medicine Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về Gây mê Nhi khoa 2017 (Video + PDF)
  Comprehensive Review of Pediatric Anesthesiology 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá phẫu thuật răng hàm mặt - Cập nhật toàn diện và hiện đại năm 2021
  Oral and Maxillofacial Surgery Review – A Comprehensive and Contemporary Update 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài đánh giá cơ bản về Hội đồng gây mê Passmachine năm 2020 (v3.2) (Video có Trang trình bày + Âm thanh + PDF + Chế độ kiểm tra Qbank)
  The Passmachine Anesthesiology BASIC Board Review 2020 (v3.2) (Videos with Slides + Audios + PDF + Qbank Exam mode) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $160.00
  Giá bán
  $160.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá hội đồng cải tiến về thuốc mê bằng thuốc mê Passmachine năm 2021 (v2.1) (Video có Trang trình bày + Âm thanh + PDF + Chế độ kiểm tra Qbank)
  The Passmachine Anesthesiology ADVANCED Board Review 2021 (v2.1)(Videos with Slides + Audios + PDF + Qbank Exam mode) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $160.00
  Giá bán
  $160.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trực tuyến về phẫu thuật mạch máu Osler 2017-2020
  Osler Vascular Surgery Online Review 2017-2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $70.00
  Giá bán
  $70.00
  Giá cả phải chăng
  $695.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các cập nhật cần thiết về da liễu theo quy trình 2016 (Video + PDF)
  Procedural Dermatology Essential Updates 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phẫu thuật răng hàm mặt - An toàn cho bệnh nhân và quản lý các biến chứng 2017
  Oral and Maxillofacial Surgery -­ Patient Safety and Managing Complications 2017 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá tập trung về gây mê
  Focused Review of Anesthesiology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cuộc họp thường niên theo yêu cầu của AAOS 2019
  AAOS Annual Meeting On Demand 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện và cập nhật những gì mới trong phẫu thuật mạch máu và nội mạch 2019
  Comprehensive Review and Update of What’s New in Vascular and Endovascular Surgery 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trực tuyến về chăm sóc quan trọng phẫu thuật Osler 2018
  Osler Surgical Critical Care Online Review 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật bệnh lý phẫu thuật 2020 Ngọc trai chẩn đoán cho bác sĩ bệnh học thực hành Vol. IV
  2020 Surgical Pathology Update Diagnostic Pearls for the Practicing Pathologist Vol. IV | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật Chuyên sâu về Quản lý Đau 2019
  Intensive Update in Pain Management 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật bệnh lý phẫu thuật năm 2021: Ngọc trai chẩn đoán cho bác sĩ bệnh lý hành nghề - Tập V
  2021 Surgical Pathology Update: Diagnostic Pearls for the Practicing Pathologist – Volume V | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội siêu âm mạch máu Hội nghị thường niên lần thứ 43: Hội thảo giáo dục hình ảnh mạch máu năm 2021
  Society of Vascular Ultrasound 43rd Annual Conference: Vascular Imaging Educators Workshop 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phương pháp tiếp cận thực tế đối với bệnh lý phẫu thuật - Tập VI - Hoạt động giảng dạy video CME
  A Practical Approach to Surgical Pathology - Volume VI - A Video CME Teaching Activity | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  $669.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phẫu thuật tạo hình và tái tạo-Đánh giá toàn diện năm 2016)
  Plastic and Reconstructive Surgery-A Comprehensive Review 2016) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phẫu thuật thẩm mỹ Ngày gặp mặt 2018
  Plastic Surgery The Meeting OnDemand 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các khái niệm hiện tại trong bệnh lý phẫu thuật 2020
  Current Concepts in Surgical Pathology 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội đồng phẫu thuật chỉnh hình đánh giá năm 2020
  Orthopaedic Surgery Board Review 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá Toàn diện về Ngoại tổng quát 2019
  Comprehensive Review of General Surgery 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • ARRS Hình ảnh Nạn nhân của Bạo lực Nắm đấm, Đòn đâm, Đạn và Vụ nổ 2021
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm ARRS: Các kỹ thuật và khái niệm cốt lõi và mới nổi năm 2021
  ARRS Ultrasound: Core and Emerging Techniques and Concepts 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $130.00
  Giá bán
  $130.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trực tuyến về phẫu thuật thẩm mỹ Osler 2021
  Osler Plastic Surgery 2021 Online Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $85.00
  Giá bán
  $85.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết