Bộ sưu tập: Các khóa học tâm thần

24 sản phẩm
 • Psychopharmacology - A Masters Class 2021
  Psychopharmacology – A Masters Class 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • The PassMachine Làm thế nào để không thất bại kỳ kiểm tra hội đồng tâm thần của bạn vào năm 2020
  The PassMachine How Not to Fail Your Psychiatry Board Exam 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • THEO DÕI KỲ THI CHUẨN BỊ CỦA HỘI ĐỒNG THUỐC CHỮA NGHIỆN NĂM 2020
  ADDICTION MEDICINE BOARD EXAM PREPARATION TRACK 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $55.00
  Giá bán
  $55.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trực tuyến Osler Psychiatry 2020
  Osler Psychiatry 2020 Online Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $110.00
  Giá bán
  $110.00
  Giá cả phải chăng
  $895.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học Đánh giá của Hội đồng Chứng nhận Thuốc cai nghiện Passmachine 2019
  The Passmachine Addiction Medicine Certification Board Review Course 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $120.00
  Giá bán
  $120.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học Hội nghị thường niên AAGP 2019
  AAGP Annual Meeting course 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Audio Digest Psychiatry CME / CE 2020
  Audio Digest Psychiatry CME/CE 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa đánh giá của Hội đồng Chứng nhận Tâm thần Passmachine 2020
  The Passmachine Psychiatry Certification Board Review Course 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  $0.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên năm 2019 của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ APA theo yêu cầu
  APA American Psychiatric Association 2019 Annual Meeting on Demand | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • ACP SAFE kê đơn thuốc phiện 2017 (Video)
  ACP SAFE Opioid Prescribing 2017 (Videos) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $10.00
  Giá bán
  $10.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học ôn tập của Ban tâm thần lão khoa The Pass Machine (Video + PDF)
  The Pass Machine Geriatric Psychiatry Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Ban Tâm thần Trẻ em và Vị thành niên 2016 (Video + PDF)
  Child and Adolescent Psychiatry Board Review 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoa tâm thần cho Chăm sóc ban đầu 2016
  Psychiatry for Primary Care 2016 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về Tâm thần học Lão khoa 2017 (Video + PDF)
  Comprehensive Review of Geriatric Psychiatry 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá thực tiễn Thực hành kê đơn thuốc phiện 2018
  Practical Reviews Opioid Prescribing Practices 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $15.00
  Giá bán
  $15.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thuốc cai nghiện cho người không chuyên 2019
  Addiction Medicine for Non-Specialists 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Tình trạng mãn tính ở người trẻ Chuyển từ Chăm sóc trẻ em sang Người lớn 2019
  Chronic Conditions in Young Adults Transitioning from Pediatric to Adult Care 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học Đánh giá của Hội đồng Quản trị Tâm thần Passmachine MOC 2018
  The Passmachine Psychiatry MOC Board Review Course 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Tâm thần học 2018
  Psychiatry Board Review 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học Đánh giá về Thuốc cai nghiện Passmachine 2018
  The Passmachine Addiction Medicine Board Review Course 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học Đánh giá Hội đồng Tâm thần Trẻ em & Vị thành niên Passmachine 2018
  The Passmachine Child & Adolescent Psychiatry Board Review Course 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên APA theo yêu cầu 2018
  APA Annual Meeting on Demand 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá Toàn diện về Tâm thần học 2019
  Comprehensive Review of Psychiatry 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị chuyên đề về nhà mạng Psychotherepy 2019
  2019 Psychotherepy Networker Symposium | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết