Bộ sưu tập: Các khóa học về tim mạch

104 sản phẩm
 • Tiếp cận Lâm sàng với Siêu âm Mạch máu và Khóa học Chuẩn bị RPVI năm 2021
  Clinical Approach to Vascular Ultrasound and RPVI Prep Course 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • UCSF CME: Hội nghị chuyên đề về nhịp tim thường niên lần thứ 10 tại California
  UCSF CME: 10th Annual California Heart Rhythm Symposium | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học đánh giá ASCeXAM / ReASCE hàng năm lần thứ 22 năm 2021
  22nd Annual ASCeXAM/ReASCE Review Course 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm tim hiện đại của Phòng khám Cleveland năm 2021
  Cleveland Clinic State of the Art Echocardiography 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phòng khám Mayo Ngọc trai ECG thực tế - Cập nhật nhịp tim điện tâm đồ 2020
  Mayo Clinic Practical ECG Pearls – ECG Rhythm Update 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $55.00
  Giá bán
  $55.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Acadoodle 2021 Video
  Acadoodle 2021 Videos | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Chương trình Trực tuyến Đánh giá Suy tim của Phòng khám Mayo 2020
  Mayo Clinic Heart Failure Review Online Program 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $70.00
  Giá bán
  $70.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội đồng trực tuyến về tim mạch can thiệp của Phòng khám Mayo Đánh giá năm 2020
  Mayo Clinic Interventional Cardiology Online Board Review 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Năng lực cốt lõi của Học viện ISHLT trong hỗ trợ tuần hoàn cơ học 2018
  ISHLT Academy Core Competencies In Mechanical Circulatory Support 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Học viện ISHLT: Năng lực cốt lõi trong điều trị suy tim và cấy ghép tim 2018
  ISHLT Academy: Core Competencies in Heart Failure and Cardiac Transplantation 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Mayo Clinic Classics in Echocardiography Online Series 2020
  Mayo Clinic Classics in Echocardiography Online Series 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các Khóa học Phòng thí nghiệm Ống thông tim Trực tuyến Đơn giản Giáo dục 4 Phần
  Simple Education Online Cardiac Catheter Lab Courses 4 Parts | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • ISHLT 2019 (Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế) Hội nghị Thường niên & Phiên Khoa học lần thứ 39
  2019 ISHLT (International Society of Heart Lung Transplantation) 39Th Annual Meeting & Scientific Sessions | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • The EKG GUY: Ultimate EKG Break Course 2021
  The EKG GUY: Ultimate EKG Breakdown Course 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Tiếp cận mạch máu có hướng dẫn bằng sóng siêu âm Gulfcoast: Hướng dẫn toàn diện 2018
  The Gulfcoast Ultrasound Guided Vascular Access: A Comprehensive Guide 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2021 Siêu âm tim thai: Tim bình thường và bất thường
  2021 Fetal Echocardiography: Normal and Abnormal Hearts | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học Đánh giá Tim mạch Trực tuyến của Phòng khám Mayo dành cho Hội đồng Tim mạch và Tái chứng nhận 2020
  Mayo Clinic Online Cardiovascular Review Course for Cardiology Boards and Recertification 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gói Tự Học Chăm Sóc Các Tình Trạng Tim Mạch AAFP - Phiên Bản 2 Năm 2019
  AAFP Care of Cardiovascular Conditions Self-Study Package – 2nd Edition 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Brigham về Tim mạch 2021
  The Brigham Board Review in Cardiology 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Áp dụng Hướng dẫn Chụp ảnh Lồng ngực và Bụng ARRS: Ý kiến ​​Chứng cứ so với Ý kiến ​​2021
  ARRS Abdominal and Thoracic Imaging Guidelines Applied: Evidence Versus Opinion 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh mạch máu đa phương thức ARRS: Từ đầu đến ngón chân 2020
  ARRS Multimodality Vascular Imaging: From Head to Toe 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $65.00
  Giá bán
  $65.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội siêu âm mạch máu Hội nghị thường niên lần thứ 43: Hội thảo giáo dục hình ảnh mạch máu năm 2021
  Society of Vascular Ultrasound 43rd Annual Conference: Vascular Imaging Educators Workshop 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gulfcoast Giới thiệu về Siêu âm Doppler Bụng 2020
  Gulfcoast Introduction to Abdominal Doppler Ultrasound 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $70.00
  Giá bán
  $70.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm tim tập trung GULFCOAST 2020
  GULFCOAST Focused Echocardiography 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $70.00
  Giá bán
  $70.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá đăng ký siêu âm tim người lớn GULFCOAST 2020
  GULFCOAST Adult Echocardiography Registry Review 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về Diễn giải Siêu âm Mạch máu và Chuẩn bị Đăng ký 2020
  A Comprehensive Review of Vascular Ultrasound Interpretation and Registry Preparation 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trực tuyến về phẫu thuật mạch máu Osler 2020
  Osler Vascular Surgery Online Review 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $110.00
  Giá bán
  $110.00
  Giá cả phải chăng
  $895.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các khái niệm cốt lõi trong EP và Board Prep 2020
  Core Concepts in EP and Board Prep 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá chứng nhận HFSA Virtual Board 2020
  HFSA Virtual Board Certification Review 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $100.00
  Giá bán
  $100.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • SCCM: Đánh giá Siêu âm tim Chăm sóc Quan trọng
  SCCM: Critical Care Echocardiography Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $90.00
  Giá bán
  $90.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • SCCM - Siêu âm Chăm sóc Quan trọng Người lớn Tự chỉ đạo
  SCCM – Critical Care Ultrasound Adult Self-Directed | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $90.00
  Giá bán
  $90.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Viện siêu âm Gulfcoast: Siêu âm mạch máu tiên tiến / SIÊU ÂM DUPLEX / COLOR FLOW
  Gulfcoast Ultrasound Institute : Advanced Vascular Ultrasound / DUPLEX / COLOR FLOW ULTRASOUND | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phiên họp khoa học ASE 2020
  ASE Scientific Sessions 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $70.00
  Giá bán
  $70.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học về Tim + Hội thảo Điện tâm đồ
  The Heart Course + ECG Workshop | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $130.00
  Giá bán
  $130.00
  Giá cả phải chăng
  $890.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 40th Heart Rhythm Sessions Sientific Sessions OnDemand 2019
  40th Heart Rhythm Sientific Sessions OnDemand 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá về Heart Rhythm Board OnDemand 2019
  Heart Rhythm Board Review OnDemand 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hướng dẫn Hướng dẫn Siêu âm tim thai nhi AIUM
  AIUM Fetal Echocardiography Guideline Tutorial | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá Doppler AIUM về Thai kỳ Nguy cơ
  AIUM Doppler Evaluation of the At-Risk Pregnancy | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • AIUM Tim thai: Những điều cơ bản và những điều chưa biết về tim
  AIUM Fetal Heart: The Basics and Cardiac Unknowns | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các trường hợp khẩn cấp về mạch máu AIUM
  AIUM Vascular Emergencies | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết