Bộ sưu tập: Các khóa học y học bệnh viện

12 sản phẩm
 • Bệnh viện Mayo Clinic Y học: Quản lý Bệnh nhân Phức hợp 2020
  Mayo Clinic Hospital Medicine: Managing Complex Patients 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thông tin chi tiết về chăm sóc quan trọng tại Phòng khám Mayo: Ấn bản COVID-19 - Quản lý mã trong Đại dịch COVID-19: Cải tiến và Kiểm soát nhiễm trùng 2020
  Mayo Clinic Critical Care Insights: COVID-19 Edition – Code Management During the COVID-19 Pandemic: Innovations and Infection Control 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá y học bệnh viện năm 2021
  Hospital Medicine Review 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật Brigham trong Bệnh viện Y học 2020
  The Brigham Update In Hospital Medicine 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bệnh viện Mayo Clinic Y học từ khi nhập viện đến khi xuất viện 2020
  Mayo Clinic Hospital Medicine from Admission to Discharge 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bác sĩ bệnh viện và bác sĩ hồi sức tháng 2020 năm XNUMX
  The Hospitalist and the Resuscitationist May 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Kiến thức cơ bản về y học bệnh viện MedStudy 2017-Video
  MedStudy Hospital Medicine Basics 2017-Videos | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  $399.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên AMSN 2019
  AMSN Annual Convention 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Quản lý bệnh nhân nhập viện 2019
  Management of the Hospitalized Patient 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật Brigham trong Bệnh viện Y học 2018
  The Brigham Update In Hospital Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gói Thuốc Bệnh viện ACP (2019)
  ACP Hospital Medicine Package (2019) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị Quốc gia của Hiệp hội Cải thiện Sức khỏe Cộng đồng (ACHI) năm 2019
  2019 Association for Community Health Improvement (ACHI) National Conference | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết