Bộ sưu tập: Các khóa học y học bệnh viện

9 sản phẩm
 • GULFCOAST Siêu âm trước khi nhập viện 2020
  GULFCOAST Pre-Hospital Ultrasound 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $75.00
  Giá bán
  $75.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá y học bệnh viện năm 2021
  Hospital Medicine Review 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật Brigham trong Bệnh viện Y học 2020
  The Brigham Update In Hospital Medicine 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bác sĩ bệnh viện và bác sĩ hồi sức tháng 2020 năm XNUMX
  The Hospitalist and the Resuscitationist May 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên AMSN 2019
  AMSN Annual Convention 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Quản lý bệnh nhân nhập viện 2019
  Management of the Hospitalized Patient 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật Brigham trong Bệnh viện Y học 2018
  The Brigham Update In Hospital Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gói Thuốc Bệnh viện ACP (2019)
  ACP Hospital Medicine Package (2019) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị Quốc gia của Hiệp hội Cải thiện Sức khỏe Cộng đồng (ACHI) năm 2019
  2019 Association for Community Health Improvement (ACHI) National Conference | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết