Bộ sưu tập: Các khóa học về nghiện

6 sản phẩm
 • THEO DÕI KỲ THI CHUẨN BỊ CỦA HỘI ĐỒNG THUỐC CHỮA NGHIỆN NĂM 2020
  ADDICTION MEDICINE BOARD EXAM PREPARATION TRACK 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $55.00
  Giá bán
  $55.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học Đánh giá của Hội đồng Chứng nhận Thuốc cai nghiện Passmachine 2019
  The Passmachine Addiction Medicine Certification Board Review Course 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $120.00
  Giá bán
  $120.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • ACP SAFE kê đơn thuốc phiện 2017 (Video)
  ACP SAFE Opioid Prescribing 2017 (Videos) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $10.00
  Giá bán
  $10.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá thực tiễn Thực hành kê đơn thuốc phiện 2018
  Practical Reviews Opioid Prescribing Practices 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $15.00
  Giá bán
  $15.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thuốc cai nghiện cho người không chuyên 2019
  Addiction Medicine for Non-Specialists 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học Đánh giá về Thuốc cai nghiện Passmachine 2018
  The Passmachine Addiction Medicine Board Review Course 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết