Bộ sưu tập: Sản phẩm

867 sản phẩm
 • Khoá học đánh giá thường niên lần thứ 18 của Hội đồng thần kinh học Penn năm 2021
  18th Annual Penn Neurology Board Review Course 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh năm 2017 về bệnh viêm cột sống dính khớp âm tính thường được công nhận
  2017 imaging of frequently under recognized seronegative spondyloarthritis | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hiệp hội X quang đầu và cổ Hoa Kỳ 2018
  2018 American Society of Head and Neck Radiology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hiệp hội X quang cột sống Hoa Kỳ 2018
  2018 American Society of Spine Radiology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển năm 2018 về hình ảnh đầu & cổ
  2018 Classic Lectures in Head & Neck Imaging | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2019 Phương pháp tiếp cận thực tế đối với bệnh lý phẫu thuật, Vol. V
  2019 A Practical Approach to Surgical Pathology, Vol. V | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên AABB 2019 theo yêu cầu
  2019 AABB Annual Meeting On-Demand | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Những tiến bộ năm 2019 trong chẩn đoán hình ảnh siêu âm sản phụ khoa / GYN
  2019 Advances in OB/GYN Ultrasound Imaging | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị Quốc gia của Hiệp hội Cải thiện Sức khỏe Cộng đồng (ACHI) năm 2019
  2019 Association for Community Health Improvement (ACHI) National Conference | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng Kinh điển 2019 về Hình ảnh Cơ thể với CT
  2019 Classic Lectures in Body Imaging with CT | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển 2019 về hình ảnh cơ thể với MR
  2019 Classic Lectures in Body Imaging with MR | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển 2019 về hình ảnh cơ xương khớp những điều bạn cần biết
  2019 Classic Lectures in Musculoskeletal Imaging What You Need to Know | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển 2019 về bệnh lý Những điều bạn cần biết về bệnh lý vú
  2019 Classic Lectures in Pathology What You Need to Know Breast Pathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các bài giảng cổ điển 2019 về bệnh lý Những điều bạn cần biết về bệnh lý da liễu
  2019 Classic Lectures in Pathology What You Need to Know Dermatopathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển 2019 về bệnh lý những điều bạn cần biết về bệnh lý nội tiết
  2019 Classic Lectures in Pathology What You Need to Know Endocrine Pathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các Bài giảng Kinh điển 2019 về Bệnh lý Những điều Bạn Cần biết Bệnh lý Đường tiêu hóa
  2019 Classic Lectures in Pathology What You Need to Know Gastrointestinal Pathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển 2019 về bệnh lý Những điều bạn cần biết Bệnh lý sinh dục tiết niệu
  2019 Classic Lectures in Pathology What You Need to Know Genitourinary Pathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các bài giảng cổ điển 2019 về bệnh lý Những điều bạn cần biết về Bệnh lý Pancreatobil đốt
  2019 Classic Lectures in Pathology What You Need to Know Pancreatobiliary Pathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các Bài giảng Kinh điển 2019 về Bệnh lý Những điều Bạn Cần biết Bệnh học Mô mềm
  2019 Classic Lectures in Pathology What You Need to Know Soft Tissue Pathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các bài giảng cổ điển năm 2019 về bệnh lý: Những điều bạn cần biết: Bệnh lý đầu và cổ
  2019 Classic Lectures in Pathology: What You Need to Know: Head & Neck Pathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các bài giảng cổ điển năm 2019 về bệnh lý học: Những điều bạn cần biết: Bệnh lý huyết học
  2019 Classic Lectures in Pathology: What You Need to Know: Hematopathology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển 2019 về hình ảnh y học thể thao
  2019 Classic Lectures in Sports Medicine Imaging | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Y học hạt nhân lâm sàng 2019
  2019 Clinical Nuclear Medicine | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm lâm sàng 2019 có siêu âm sau giờ
  2019 Clinical Ultrasound Featuring Ultrasound After Hours | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2019 Epilepsy Board Review khóa học HỌC Ở NHÀ
  2019 Epilepsy Board Review HOME STUDY course | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Loạt bài chuyên gia năm 2019 với Jason L. Hornick, MD, Ph.D: Bệnh học mô mềm: Hướng dẫn một kèm một
  2019 Expert Series with Jason L. Hornick, M.D., Ph.D.: Soft Tissue Pathology: A One-On-One Tutorial | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Loạt bài chuyên gia năm 2019 với John R. Goldblum, MD Bệnh học đường tiêu hóa và mô mềm với nội soi hiển vi Hướng dẫn một kèm một
  2019 Expert Series with John R. Goldblum, M.D. Gastrointestinal and Soft Tissue Pathology with Microscopy A One-on-One Tutorial | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm tim thai 2019 Tim bình thường và bất thường
  2019 Fetal Echocardiography Normal and Abnormal Hearts | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • ISHLT 2019 (Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế) Hội nghị Thường niên & Phiên Khoa học lần thứ 39
  2019 ISHLT (International Society of Heart Lung Transplantation) 39Th Annual Meeting & Scientific Sessions | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị chuyên đề quốc gia về hình ảnh cộng hưởng từ 2019
  2019 Magnetic Resonance Imaging National Symposium | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh cơ xương khớp 2019 trong thực hành lâm sàng
  2019 Musculoskeletal Imaging in Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2019 Khoa học thần kinh trong thực hành lâm sàng
  2019 Neuroradiology in Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh mạch máu không xâm lấn 2019
  2019 Noninvasive Vascular Imaging | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá bệnh lý 2019 Bệnh lý da liễu, bệnh lý huyết học và vú cho bác sĩ bệnh học tổng quát
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá bệnh lý 2019 Bệnh lý huyết học, Bệnh lý đầu và cổ và Khát vọng kim tinh cho bác sĩ bệnh lý tổng quát
  2019 Pathology Review Hematopathology, Head and Neck Pathology and Fine Needle Aspirations for the General Pathologist | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh PET CT 2019 Một hoạt động giảng dạy video CME
  2019 PET CT Imaging A Video CME Teaching Activity | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị chuyên đề về nhà mạng Psychotherepy 2019
  2019 Psychotherepy Networker Symposium | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên SNRS 2019
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá chuyên khoa 2019 về tim mạch nhi khoa
  2019 Specialty Review In Pediatric Cardiology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật bệnh lý phẫu thuật 2019 Ngọc trai chẩn đoán cho bác sĩ bệnh học thực hành Vol. III
  2019 Surgical Pathology Update Diagnostic Pearls for the Practicing Pathologist Vol. III | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết