Bộ sưu tập: Các khóa học nhãn khoa

6 sản phẩm
 • Đánh giá trực tuyến Osler Ophthalmology 2020
  Osler Ophthalmology 2020 Online Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $110.00
  Giá bán
  $110.00
  Giá cả phải chăng
  $895.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Audio Digest Ophthalmology CME / CE 2020
  Audio Digest Ophthalmology CME/CE 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Woc ondemand thế giới nhãn khoa 2018
  Woc ondemand world ophthalmology 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá lâm sàng nhãn khoa thần kinh 2016 (Video + PDF)
  Neuro-Ophthalmology Clinical Review 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá nhãn khoa toàn diện 2016-2019
  Comprehensive Ophthalmology Review 2016-2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cuộc họp thường niên theo yêu cầu của AAOS 2018
  AAOS Annual Meeting On Demand 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết