Giảm giá khi mua nhiều từ trang web của chúng tôi 

Chào bác sĩ, nếu bạn muốn mua nhiều khóa học từ trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn giảm giá

để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong Telegram hoặc WhatsApp hoặc Sử dụng Tiện ích Trò chuyện ở Góc dưới cùng Bên trái của Trang web


📲Hỗ trợ trong Telegram:
https://t.me/MedBoard_Admin


📲Hỗ trợ qua email:
Medicalvideostore@gmail.com

Các khóa học về người bán hàng tốt nhất

 • Giới thiệu về Chương trình đào tạo EM dành cho Người lớn + Thực hành Y học Cấp cứu (Hippo) 2020
  Introduction to Adult EM Bootcamp + The Practice of Emergency Medicine (Hippo) 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2022 AAFP Family Medical Board Review Tự học - Tái bản lần thứ 15
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá về chăm sóc thần kinh tới hạn của SCCM năm 2021
  SCCM Neurocritical Care Review 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $70.00
  Giá bán
  $70.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học chăm sóc khẩn cấp HIPPO 2019
  HIPPO Urgent Care Course 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • HỘI ĐỒNG Y HỌC GIA ĐÌNH AAFP ĐÁNH GIÁ GÓI TỰ NGHIÊN CỨU - PHIÊN BẢN 14 NĂM 2021
  AAFP FAMILY MEDICINE BOARD REVIEW SELF-STUDY PACKAGE - 14TH EDITION 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá Hội đồng Quản trị Nội khoa về Y học Medstudy 2021
  Medstudy Internal Medicine Video Board Review 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $65.00
  Giá bán
  $65.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • HỌC VIỆN ECG 2020
  ECG ACADEMY 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • HỘI ĐỒNG Y HỌC GIA ĐÌNH AAFP ĐÁNH GIÁ GÓI TỰ NGHIÊN CỨU - PHIÊN BẢN 13 NĂM 2020
  AAFP FAMILY MEDICINE BOARD REVIEW SELF-STUDY PACKAGE - 13TH EDITION 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $65.00
  Giá bán
  $65.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Võ thuật 2021
  Medmastery 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Nội khoa ACP 2020
  ACP 2020 Internal Medicine Board Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • The Pass Machine : Khóa học đánh giá bảng CƠ BẢN về gây mê năm 2017 (Video+PDF)
  The Pass Machine : Anesthesiology BASIC Board Review Course 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • X quang Titan - Bo mạch Buster 2021 (Video)
  Titan Radiology – Boards Buster 2021 (Videos) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $85.00
  Giá bán
  $85.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Brigham về Nội tiết 2021
  The Brigham Board Review in Endocrinology 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học đánh giá bảng nâng cao về gây mê bằng máy Pass (Video+PDF)
  The Pass Machine Anesthesiology ADVANCED Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học Đánh giá Chăm sóc Quan trọng do SCCM Tự chỉ đạo Người lớn
  SCCM Self-Directed Critical Care Review Course Adult | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Chuyên gia tư vấn gây mê
  Anesthesiology Consultants | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá X quang UCSF - Hình ảnh Toàn diện 2021
  UCSF Radiology Review – Comprehensive Imaging 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • SCCM: Đánh giá Siêu âm tim Chăm sóc Quan trọng
  SCCM: Critical Care Echocardiography Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $90.00
  Giá bán
  $90.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài đánh giá về tế bào thần kinh của Johns Hopkins (Video + PDF)
  The Johns Hopkins Neuroradiology Review (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật và Đánh giá Toàn diện Y học Nội khoa Harvard 2022
  Giá cả phải chăng
  $105.00
  Giá bán
  $105.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết

Các khóa học mới:

 • Viện Tế bào học Osler 2023
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • ASELearningHub Bản ghi âm theo yêu cầu thường niên lần thứ 11 của Echo Florida năm 2023
  Giá cả phải chăng
  $250.00
  Giá bán
  $250.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá và cập nhật của Hội đồng thường niên lần thứ 8 của Harvard về Y học về phổi, giấc ngủ và chăm sóc quan trọng năm 2023
  Giá cả phải chăng
  $130.00
  Giá bán
  $130.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • MD Anderson 2023 Đánh giá của Hội đồng Ung thư Y tế và Huyết học
  Giá cả phải chăng
  $85.00
  Giá bán
  $85.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bộ sưu tập Video Hội nghị Thường niên AANEM 2023
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Y học thể thao chăm sóc ban đầu thường niên lần thứ 18 của UCSF năm 2023
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • UCSF CME Những tiến bộ thường niên lần thứ 40 trong bệnh tim năm 2023
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2022 AAFP Family Medical Board Review Tự học - Tái bản lần thứ 15
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • USCAP Các vấn đề đương đại trong bệnh lý vú 2022
  Giá cả phải chăng
  $125.00
  Giá bán
  $125.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoa Thần kinh Harvard dành cho Người không phải là Bác sĩ Thần kinh 2022
  Giá cả phải chăng
  $85.00
  Giá bán
  $85.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Harvard Cập nhật Toàn diện về Tiêu hóa năm 2022
  Giá cả phải chăng
  $125.00
  Giá bán
  $125.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Những tiến bộ hàng năm lần thứ 50 của UCSF trong lĩnh vực nội khoa 2022
  Giá cả phải chăng
  $95.00
  Giá bán
  $95.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Nhi khoa Medstudy 2022-2023 (Video)
  Giá cả phải chăng
  $155.00
  Giá bán
  $155.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên ARRS 2022 OnDemand (Video)
  Giá cả phải chăng
  $205.00
  Giá bán
  $205.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật và Đánh giá Toàn diện Y học Nội khoa Harvard 2022
  Giá cả phải chăng
  $105.00
  Giá bán
  $105.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết