Bộ sưu tập: Các khóa học phẫu thuật chỉnh hình

34 sản phẩm
 • Đánh giá đăng ký GULFCOAST Bác sĩ siêu âm cơ xương khớp đã đăng ký (RMSKS) năm 2021 (Viện siêu âm Gulfcoast) (Video + Câu hỏi chế độ kiểm tra)
  Giá cả phải chăng
  $95.00
  Giá bán
  $95.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các bài giảng trên web ARRS Hình ảnh của đầu gối sau phẫu thuật 2021
  ARRS Web Lectures Imaging of the Post Operative Knee 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Sai lầm của tôi dạy tôi là gì năm 2021
  What My Mistakes Taught Me 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh cơ xương khớp Khoa học CME 2020
  CME Science Musculoskeletal Imaging 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $100.00
  Giá bán
  $100.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các nguyên tắc cơ bản về siêu âm cơ xương khớp 2020
  Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • AAFP Chăm sóc cơ xương và thể thao Phiên bản thứ 9 2019
  AAFP Musculoskeletal and Sports Care 9th Edition 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Sự sắp xếp bên trong các khớp 2021: Khung xương chậu và cực dưới
  Internal Derangement of Joints 2021: Pelvis and Lower Extremity | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học Đánh giá Toàn diện LMS ở Tay và Cực trị trên 2020
  LMS Comprehensive Review Course in Hand & Upper Extremity 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $55.00
  Giá bán
  $55.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Viện siêu âm Gulfcoast Siêu âm cơ xương khớp
  Gulfcoast Ultrasound Institute Musculoskeletal Ultrasound | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học phẫu thuật bàn tay & vi phẫu Ganga 2020
  Ganga Hand & Microsurgery Operative Course 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Audio Digest Orthopedics CME / CE 2020
  Audio Digest Orthopaedics CME/CE 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2020 Hình ảnh cơ xương trong thực hành lâm sàng
  2020 Musculoskeletal Imaging In Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thông số thực hành AIUM để thực hiện kiểm tra siêu âm cơ xương: Video hướng dẫn từng bước
  AIUM Practice Parameter for the Performance of a Musculoskeletal Ultrasound Examination: Step-by-Step Video Tutorial | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm cơ xương toàn diện AIUM
  AIUM Comprehensive Musculoskeletal Ultrasound | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Kỹ thuật MSK can thiệp có hướng dẫn bằng sóng siêu âm AIUM
  AIUM Cutting Edge Ultrasound-Guided Interventional MSK Techniques | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm AIUM MSK: Năm bệnh lý phổ biến nhất ở mỗi khớp: Chi dưới
  AIUM MSK Ultrasound: The Five Most Prevalent Pathologies in Each Joint: Lower Limb | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm AIUM MSK: Năm bệnh lý phổ biến nhất ở mỗi khớp: Chi trên
  AIUM MSK Ultrasound: The Five Most Prevalent Pathologies in Each Joint: Upper Limb | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • AIUM Đánh giá Đau vùng chậu: Siêu âm Có thể Làm được Tất cả Không?
  AIUM Evaluation of Pelvic Pain: Can Ultrasound Do It All? | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh năm 2017 về bệnh viêm cột sống dính khớp âm tính thường được công nhận
  2017 imaging of frequently under recognized seronegative spondyloarthritis | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh nâng cao về chấn thương khớp liên quan đến thể thao
  Advanced Imaging of Sports Related Joint Injuries | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Sự sắp xếp bên trong các khớp: Các khái niệm và tranh cãi hiện tại 2018 (Video)
  Internal Derangement of Joints: Current Concepts and Controversies 2018 (Videos) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cuộc họp thường niên theo yêu cầu của AAOS 2019
  AAOS Annual Meeting On Demand 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các vấn đề về Đánh giá và Cập nhật Phẫu thuật Tạo hình khớp năm 2020
  2020 Issues in Joint Arthroplasty Review and Update | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh cơ xương khớp UCSF 2020
  UCSF Musculoskeletal Imaging 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Y học thể thao cho Chăm sóc ban đầu 2019
  Sports Medicine for Primary Care 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • AAOS-OTA Chấn thương Theo Yêu cầu 2018
  AAOS-OTA Trauma On Demand 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Chụp MRI cơ xương khớp UCSF 2018
  UCSF Musculoskeletal MRI 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên AANA theo yêu cầu 2018
  AANA Annual Meeting On Demand 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cuộc họp thường niên theo yêu cầu của AAOS 2018
  AAOS Annual Meeting On Demand 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh nâng cao của NYU về hệ thống cơ xương - Nâng cấp trò chơi của bạn 2019
  NYU’s Advanced Imaging of the Musculoskeletal System – Up Your Game 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • UCSF Hình ảnh Thần kinh và Cơ xương 2019
  UCSF Neuro and Musculoskeletal Imaging 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh cơ xương khớp 2019 trong thực hành lâm sàng
  2019 Musculoskeletal Imaging in Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển 2019 về hình ảnh y học thể thao
  2019 Classic Lectures in Sports Medicine Imaging | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển 2019 về hình ảnh cơ xương khớp những điều bạn cần biết
  2019 Classic Lectures in Musculoskeletal Imaging What You Need to Know | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết