Bộ sưu tập: Các khóa học phẫu thuật thần kinh

7 sản phẩm
 • Phẫu thuật thần kinh - Đánh giá toàn diện 2021
  Neurosurgery – A Comprehensive Review 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2021 Khoa học thần kinh trong thực hành lâm sàng
  2021 Neuroradiology in Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Penn X quang Thần kinh Toàn diện: Chăm sóc Tối ưu 2019
  Penn Radiology Comprehensive Neuroradiology: Optimal Care 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • X quang Penn - Tế bào thần kinh toàn diện: Các phương pháp hay nhất 2017
  Penn Radiology – Comprehensive Neuroradiology: Best Practices 2017 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2020 Khoa học thần kinh trong thực hành lâm sàng
  2020 Neuroradiology in Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phẫu thuật thần kinh - Đánh giá toàn diện 2019
  Neurosurgery – A Comprehensive Review 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2019 Khoa học thần kinh trong thực hành lâm sàng
  2019 Neuroradiology in Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết