Bộ sưu tập: Các khóa học phẫu thuật thần kinh

8 sản phẩm
 • Bài giảng trên web ARRS Khối u và bắt chước thần kinh trung ương 2021
  ARRS Web Lectures CNS Tumors and Mimics 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Sai lầm của tôi dạy tôi là gì năm 2021
  What My Mistakes Taught Me 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học lập bản đồ não thế giới toàn diện của AANS 2020
  AANS Comprehensive World Brain Mapping Course 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $55.00
  Giá bán
  $55.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phẫu thuật thần kinh - Đánh giá toàn diện 2021
  Neurosurgery – A Comprehensive Review 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2021 Khoa học thần kinh trong thực hành lâm sàng
  2021 Neuroradiology in Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2020 Khoa học thần kinh trong thực hành lâm sàng
  2020 Neuroradiology in Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phẫu thuật thần kinh - Đánh giá toàn diện 2019
  Neurosurgery – A Comprehensive Review 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2019 Khoa học thần kinh trong thực hành lâm sàng
  2019 Neuroradiology in Clinical Practice | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết