Bộ sưu tập: Các khóa học về phổi

21 sản phẩm
 • Y học chăm sóc sức khỏe quan trọng và phổi của Harvard 2021
  Harvard Pulmonary and Critical Care Medicine 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $200.00
  Giá bán
  $200.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Tiếp cận Lâm sàng với Siêu âm Mạch máu và Khóa học Chuẩn bị RPVI năm 2021
  Clinical Approach to Vascular Ultrasound and RPVI Prep Course 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • ISHLT 2019 (Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế) Hội nghị Thường niên & Phiên Khoa học lần thứ 39
  2019 ISHLT (International Society of Heart Lung Transplantation) 39Th Annual Meeting & Scientific Sessions | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • X quang Duke - Ngọc trai hình ảnh - Xương chậu, Lồng ngực, Thần kinh và Nhi khoa 2018
  Duke Radiology – Imaging Pearls – Pelvis, Cardiothoracic, Neuro and Pediatric 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gói Liệu pháp Y học Giấc ngủ Hành vi (CBT-I và BBT-I) Theo yêu cầu 2019
  Behavioral Sleep Medicine Therapies Bundle (CBT-I and BBT-I) On-Demand 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá hình ảnh tim phổi lâm sàng ARRS 2018
  ARRS Clinical Cardiopulmonary Imaging Review 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học ôn tập của hội đồng quản trị thuốc ngủ PassMachine (Video + PDF)
  The PassMachine Sleep Medicine Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học Đánh giá Ban Bệnh phổi Máy Pass (Video + PDF)
  The Pass Machine Pulmonary Disease Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá bệnh lý năm 2020 Bệnh lý sinh dục, phổi và thần kinh cho bác sĩ bệnh học tổng quát
  2020 Pathology Review Genitourinary, Pulmonary and Neuropathology for the General Pathologist | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Brigham về Y học phổi năm 2020
  The Brigham Board Review in Pulmonary Medicine 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Chụp ảnh điện toán 2020
  2020 Computed Tomography | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Cập nhật 2020 về Hình ảnh Lồng ngực Làm nổi bật Tầm soát Phổi, Bệnh Phổi kẽ và Hình ảnh Tim
  2020 Updates in Thoracic Imaging Highlighting Lung Screening, Interstitial Lung Disease, and Cardiac Imaging | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2020 Chụp ảnh Phổi Làm nổi bật Tầm soát Ung thư Phổi và Bệnh Phổi kẽ
  2020 Lung Imaging Highlighting Lung Cancer Screening and Interstitial Lung Disease | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các Chương trình Thạc sĩ về Bệnh lý Bệnh học Phổi 2019
  Masters Of Pathology Lung Pathology 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2019 UC San Diego có Khóa học Đánh giá X quang
  2019 UC San Diego Presents Radiology Review Course | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • CT chẩn đoán hình ảnh vùng bụng và vùng chậu UCSF MR US 2018
  UCSF Abdominal and Pelvic Imaging CT MR US 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hình ảnh Lồng ngực UCSF 2019
  UCSF Thoracic Imaging 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • UCSF Hình ảnh Lồng ngực và Bụng 2019
  UCSF Abdominal and Thoracic Imaging 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng cổ điển 2019 về hình ảnh cơ thể với MR
  2019 Classic Lectures in Body Imaging with MR | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Bài giảng Kinh điển 2019 về Hình ảnh Cơ thể với CT
  2019 Classic Lectures in Body Imaging with CT | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Brigham về Y học phổi năm 2018
  The Brigham Board Review in Pulmonary Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết