Bộ sưu tập: Các khóa học thẩm mỹ

17 sản phẩm
 • Đánh giá trực tuyến về phẫu thuật thẩm mỹ Osler 2021
  Osler Plastic Surgery 2021 Online Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $85.00
  Giá bán
  $85.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Hội nghị chuyên đề Baker Gordon năm 2021
  The Baker Gordon Symposium 55th Annual Meeting 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Loạt bài về thẩm mỹ: Các chủ đề nổi bật trên toàn cầu + Sắc thái và kỹ thuật trong thuốc tiêm 2020
  The Aesthetic Series: Premier Global Hot Topics + Nuances and Techniques in Injectables 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $65.00
  Giá bán
  $65.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hiệp hội thẩm mỹ có kinh nghiệm hiểu biết sâu sắc về đường nét ngực và cơ thể 2020
  The Aesthetic Society Experienced Insights in Breast and Body Contouring 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các phương pháp tiếp cận thực tế và hiệu quả của Hiệp hội thẩm mỹ để trẻ hóa khuôn mặt và phẫu thuật mũi năm 2021
  The Aesthetic Society Practical and Effective Approaches to Facial Rejuvenation and Nasal Surgery 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gói Tự Nghiên cứu Các Bệnh & Tình trạng Da AAFP - Phiên bản thứ 4 năm 2021
  AAFP Skin Conditions & Diseases Self-Study Package – 4th Edition 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thẩm mỹ 2020
  The Aesthetic Meeting 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khóa học nâng mũi phẫu thuật trực tiếp ISAPS 2020
  ISAPS Live Surgery Rhinoplasty Course 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trực tuyến về phẫu thuật thẩm mỹ Osler 2018
  Osler Plastic Surgery 2018 Online Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $100.00
  Giá bán
  $100.00
  Giá cả phải chăng
  $875.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • RA HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN - ĐÀO TẠO BOTOX VÀ FILLER
  RA ACADEMY ONLINE TRAINING – BOTOX AND FILLER TRAINING | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về Da liễu 2020
  Comprehensive Review of Dermatology 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Các cập nhật cần thiết về da liễu theo quy trình 2016 (Video + PDF)
  Procedural Dermatology Essential Updates 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về Da liễu 2017 (Video + PDF)
  Comprehensive Review of Dermatology 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Thư viện kỹ thuật số Aesthetic Blueprint 2019
  The Aesthetic Blueprint Digital Library 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phẫu thuật tạo hình và tái tạo-Đánh giá toàn diện năm 2016)
  Plastic and Reconstructive Surgery-A Comprehensive Review 2016) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phẫu thuật thẩm mỹ Ngày gặp mặt 2018
  Plastic Surgery The Meeting OnDemand 2018 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Da liễu cho Chăm sóc ban đầu 2019
  Dermatology for Primary Care 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết