Bộ sưu tập: Các khóa học răng hàm mặt

6 sản phẩm
 • Đánh giá phẫu thuật răng hàm mặt - Cập nhật toàn diện và hiện đại năm 2021
  Oral and Maxillofacial Surgery Review – A Comprehensive and Contemporary Update 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá triệu chứng cho chăm sóc ban đầu 2016
  Symptom Evaluation for Primary Care 2016 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Phẫu thuật răng hàm mặt - An toàn cho bệnh nhân và quản lý các biến chứng 2017
  Oral and Maxillofacial Surgery -­ Patient Safety and Managing Complications 2017 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá về phẫu thuật răng hàm mặt - Cập nhật toàn diện và hiện đại năm 2018 (Video + PDF)
  Oral and Maxillofacial Surgery Review – A Comprehensive and Contemporary Update 2018 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị thường niên AAP 2019
  AAP Annual Meeting 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trước phẫu thuật về phẫu thuật hàm mặt 2019
  Perioperative Assessment of the Maxillofacial Surgery 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết