Bộ sưu tập: Các khóa học nhi khoa

45 sản phẩm
 • Đánh giá của Hội đồng Gây mê Nhi khoa bằng Passmachine 2020 (v3.1) (Video có Trang trình bày + Âm thanh + PDF + Chế độ khám Qbank)
  The Passmachine Pediatric Anesthesiology Board Review 2020 (v3.1) (Videos with Slides + Audios + PDF + Qbank Exam mode) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $130.00
  Giá bán
  $130.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • HIPPO Peds EM Bootcamp 2021
  HIPPO Peds EM Bootcamp 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $100.00
  Giá bán
  $100.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá về chăm sóc quan trọng bệnh nhi bằng Passmachine 2020 (v3.2) (Video có Trang trình bày + Âm thanh + PDF + Chế độ kiểm tra Qbank)
  The Passmachine Pediatric Critical Care Review 2020 (v3.2) (Videos with Slides + Audios + PDF + Qbank Exam mode) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $160.00
  Giá bán
  $160.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2021 Cơ bản về Hình ảnh Nhi khoa: Kỹ thuật, Ngọc trai và Cạm bẫy
  2021 Pediatric Imaging Essentials: Techniques, Pearls and Pitfalls | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 3 của Hiệp hội Thần kinh Nhi khoa Hoa Kỳ năm 2021
  3rd Annual Scientific Meeting of the American Society of Pediatric Neuroradiology 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $55.00
  Giá bán
  $55.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện trong gây mê nhi khoa năm 2021
  Comprehensive Review in Pediatric Anesthesiology 2021 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng chăm sóc quan trọng bệnh nhi PassMachine vào năm 2020
  The PassMachine Pediatric Critical Care Board Review 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $65.00
  Giá bán
  $65.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • 2021 Siêu âm tim thai: Tim bình thường và bất thường
  2021 Fetal Echocardiography: Normal and Abnormal Hearts | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gói Tự học về Sức khỏe Trẻ em và Vị thành niên AAFP - Phiên bản thứ 12 năm 2019
  AAFP Child and Adolescent Health Self-Study Package – 12th Edition 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gói tự học về chăm sóc thai sản lấy gia đình làm trung tâm của AAFP - Phiên bản thứ 9 năm 2020
  AAFP Family-Centered Maternity Care Self-Study Package – 9th Edition 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $60.00
  Giá bán
  $60.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm cấp cứu và chăm sóc nguy kịch cho nhi khoa Gulfcoast 2019
  Gulfcoast Pediatric Emergency and Critical Care Ultrasound 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá trực tuyến về nhi khoa Osler
  Osler Pediatrics Online Review | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $120.00
  Giá bán
  $120.00
  Giá cả phải chăng
  $890.00
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Hội đồng Phổi Nhi khoa CHEST Đánh giá theo yêu cầu 2020
  CHEST Pediatric Pulmonary Board Review On Demand 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm lồng ngực nâng cao Gulfcoast cho bệnh nhi
  Gulfcoast Advanced Thoracic Ultrasound for the Pediatric Patient | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Quy trình siêu âm hướng dẫn cho trẻ em của Gulfcoast
  Gulfcoast Pediatric Ultrasound-Guided Procedures | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá siêu âm Gulfcoast về đầu và cổ của bệnh nhi
  Gulfcoast Ultrasound Evaluation of the Pediatric Head and Neck | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Giới thiệu Gulfcoast về Thần kinh học Trẻ em
  Gulfcoast Introduction to Pediatric Neurosonology | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá siêu âm vùng hông của trẻ em bằng siêu âm Gulfcoast
  Gulfcoast Ultrasound Evaluation of the Pediatric Hip | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá siêu âm Gulfcoast về đường tiêu hóa ở trẻ em
  Gulfcoast Ultrasound Evaluation of the Pediatric Gastrointestinal Tract | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá siêu âm Gulfcoast của hệ thống sinh dục nhi khoa
  Gulfcoast Ultrasound Evaluation of the Pediatric Genitourinary System | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Siêu âm khẩn cấp Gulfcoast của Phụ lục Nhi khoa và Giao tuyến GI
  Gulfcoast Emergency Ultrasound of the Pediatric Appendix and GI Tract | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá tim mạch tập trung của Gulfcoast cho bệnh nhi (Video)
  Gulfcoast Focused Cardiac Assessment for the Pediatric Patient (Videos) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $15.00
  Giá bán
  $15.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Mô mềm Gulfcoast và Siêu âm MSK ở bệnh nhi (Video + PDF)
  Gulfcoast Soft-Tissue and MSK Sonography in the Pediatric Patient (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $15.00
  Giá bán
  $15.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá dựa trên trường hợp lâm sàng ARRS về chẩn đoán hình ảnh nhi khoa 2019
  ARRS Clinical Case-Based Review of Pediatric Imaging 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $95.00
  Giá bán
  $95.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá hình ảnh nhi khoa lâm sàng ARRS 2019
  ARRS Clinical Pediatric Imaging Review 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $85.00
  Giá bán
  $85.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá hình ảnh nhi khoa lâm sàng ARRS 2017
  ARRS Clinical Pediatric Imaging Review 2017 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Audio Digest Pediatrics CME / CE 2020
  Audio Digest Pediatrics CME/CE 2020 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học Đánh giá Hội đồng Chứng nhận Phẫu thuật Tổng quát Passmachine
  The Passmachine General Surgery Certifying Board Review Course | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • CHEST 2019 Nội dung đã ghi
  CHEST 2019 Recorded Content | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $50.00
  Giá bán
  $50.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Gói chăm sóc nhi khoa 2016
  Pediatric Care Bundle 2016 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $80.00
  Giá bán
  $80.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về Nhi khoa
  Comprehensive Review of Pediatrics | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $40.00
  Giá bán
  $40.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Khoá học đánh giá của Hội đồng gây mê nhi khoa bằng máy Pass Machine (Video + PDF)
  The Pass Machine Pediatric Anesthesiology Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Hội đồng Y học Cấp cứu Nhi khoa 2016
  Pediatric Emergency Medicine Board Review 2016 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá của Ban Tâm thần Trẻ em và Vị thành niên 2016 (Video + PDF)
  Child and Adolescent Psychiatry Board Review 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Loạt bài Chăm sóc Nhi khoa - Chẩn đoán và Quản lý Hành vi và Phát triển 2019
  Pediatric Care Series – Diagnosis and Management of Behavior and Development 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Loạt bài chăm sóc nhi khoa - Dị ứng 2016 (Video + PDF)
  Pediatric Care Series – Allergy 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Loạt bài về Chăm sóc Nhi khoa - Da liễu 2016 (Video + PDF)
  Pediatric Care Series – Dermatology 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Những tiến bộ trong hình ảnh thai nhi và trẻ sơ sinh 2017 (Video + PDF)
  Advances in Fetal and Neonatal Imaging 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Đánh giá toàn diện về Gây mê Nhi khoa 2017 (Video + PDF)
  Comprehensive Review of Pediatric Anesthesiology 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
 • Loạt bài Chăm sóc Nhi khoa - Khoa Tiêu hóa 2019
  Pediatric Care Series – Gastroenterology 2019 | Medical Video Courses.
  Giá cả phải chăng
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá cả phải chăng
  đơn giá
  mỗi 
  Bán hết
giảm giá

Không có sẵn

Bán hết